สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

เลขที่ 230 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ 0-5312-1171 โทรสาร 0-5312-1169       E-mail :cmi01@ldd.go.th
 
พิกัด E 495626 N 2084855